Echografie

aanmelden

controles

Echo

bloed

gynaecoloog

 

Little-child-baby-toddler-sitting

Echografie

Alle echo’s in onze praktijk worden op maandagochtend en woensdagavond door Star-SHL gemaakt. Hierbij hebben we twee vaste echoscopistes van Star-SHL die de echo’s maken. Jullie zullen deze dames dus diverse malen in de praktijk tegenkomen. Bij een echografie worden beelden gemaakt van de zwangerschap met behulp van ultrageluidsgolven. De ultrageluidsgolven worden uitgezonden met behulp van een zogeheten transducer. Afhankelijk van de indicatie van de echo kan deze meestal via de buik gemaakt worden, maar soms is een inwendige echo noodzakelijk. De geluidsgolven weerkaatsen verschillen in dichtheid van het weefsel. Deze worden door de transducer opgevangen en vervolgens worden de signalen door een computer in beelden omgezet. Echografie wordt al vanaf 1960 toegepast. Tot nu toe zijn er geen nadelige effecten van het gebruik gemeld en kan het dus een veilige onderzoeksmethode genoemd worden.

Vroege echo

Nadat je je bij ons hebt aangemeld omdat je zwanger bent, plannen we een zogenaamde vroege echo of vitaliteitsecho. Tijdens die eerste echo wordt er gekeken of de zwangerschap zich in de baarmoeder bevindt. Tevens wordt er gekeken of het hartje al klopt en of het één foetus is of dat het er meerdere zijn. Het is erg belangrijk dat we die eerste echo maken als we er van overtuigd zijn, dat je ongeveer 7 weken zwanger bent. Als je namelijk vóór de 6,5 week kijkt met de echo (vanaf dat moment gaat het hartje van de baby kloppen) en je ziet nog geen kloppend hartje ben je geneigd te denken dat er iets niet goed is, terwijl je mogelijk te vroeg hebt gekeken en minder ver zwanger bent. Dat geeft alleen maar heel veel onzekerheid. Het is meestal noodzakelijk om deze echo inwendig te maken, om een beter beeld van de zwangerschap te krijgen.

We kunnen altijd proberen om deze echo meteen te laten volgen door het intake-gesprek met de verloskundige.

Termijnecho

Bij een zwangerschapsduur van 10-13 weken kunnen we met behulp van een echo de termijn van de zwangerschap vaststellen. Tijdens deze echo wordt de uitgerekende datum berekend. Dit wordt gedaan aan de hand van de kop-stuitlengte (Crown Rumph Length /CRL). Deze echo kan vaak uitwendig gemaakt worden. Als op grond van deze echo de uitgerekende datum vaststaat, wordt deze bij andere echo’s ook niet meer aangepast.

Structurele echo (20-weken echo)

Indien je dit wenst is er rond 20 weken de mogelijkheid om met de zogenaamde structurele echo de baby te laten screenen op grove structurele afwijkingen. Met deze echo wordt uitgebreid gekeken naar de ontwikkeling van de organen van de baby (de structuren).

Voorbeelden van afwijkingen die bij deze echo kunnen worden gezien:

▪Open ruggetje / open schedel
▪Waterhoofd
▪Hartafwijkingen
▪Breuk of gat in het middenrif of in de buikwand
▪Ontbreken of afwijken van de nieren, botten of ledematen

Let op: als er bij dit onderzoek geen afwijkingen worden gevonden, is dat nog geen garantie dat er helemaal geen afwijkingen bij het kind aanwezig zijn. En soms kan het zo zijn, dat er iets gezien is op een echo, waarbij niet meteen duidelijk is of het om een afwijking gaat. Je wordt dan wel zo snel mogelijk doorverwezen naar het ziekenhuis voor verder onderzoek. Dat betekent dus mogelijk een onzekere periode zonder dat er iets aan de hand blijkt te zijn.

Informatie in diverse talen over deze echo is te vinden in de folder: “Informatie over de 20 wekenecho” van het RIVM.

Liggingsecho

Bij 34-36 weken mag je een liggingsecho laten maken, om te kijken of het hoofdje van de baby naar beneden ligt. Naast de ligging wordt de groei van de baby en de hoeveelheid vruchtwater gemeten.

Echo op indicatie

Als wij dit nodig vinden, worden er behalve deze standaard echo’s ook nog wel eens echo’s op indicatie gemaakt. Dat kan zijn bij vermoeden op een groot of juist klein kindje. Of soms moet er op grond van redenen die uit het intake gesprek naar voren komen een uitgebreidere 20-weken echo gemaakt worden via de gynaecoloog. Als dat zo is, zullen we je daar altijd tijdig over informeren en je toestemming voor vragen.

Pretecho

Pretecho’s worden bij ons op de praktijk niet gemaakt. Indien je dat leuk vindt, kun je op eigen initiatief een pretechobureau zoeken die je kind 3D of zelfs 4D in beeld kan brengen. De kosten hiervoor zijn uiteraard voor eigen rekening, er wordt niets vergoed.