De Gynaecoloog

aanmelden

controles

Echo

bloed

gynaecoloog

 

Little-child-baby-toddler-sitting

Wie doet Wat

Wij als zogenaamde 1e lijns verloskundigen begeleiden zwangerschappen, bevallingen en kraambedden waarbij er geen problemen opgetreden zijn.

Vanaf het moment dat je je bij ons in de praktijk hebt aangemeld en je intake-gesprek krijgt bij de verloskundige, kijken wij aan de hand van je antwoorden op onze vragen en verderop aan de hand van de controles of er zich risico’s voordoen voor moeder en/of kind. Soms is dat al heel duidelijk bij de intake, omdat je bijvoorbeeld suikerziekte hebt of bepaalde medicatie gebruikt. Dan is het voor ons al bekend, dat we je al vroeg in de zwangerschap gaan verwijzen naar de gynaecoloog. Soms zie je problemen pas later optreden in de zwangerschap, zoals zwangerschapsvergiftiging of een kindje wat achterblijft in groei. Dan kan het dus voorkomen dat je bijvoorbeeld bij 30 weken naar de gynaecoloog moet voor een consult. Zij gaan dan eerst bekijken wat er precies aan de hand is en bepalen samen met ons of zij de zorg voor jullie wel of niet overnemen.

Je kunt je voorstellen dat dat ook nog tijdens de bevalling kan gebeuren, omdat je bijvoorbeeld tijdens de bevalling zelf om pijnstilling vraagt.

De mogelijkheden:

 

-Je blijft de gehele zorgperiode, dus van aanmelding t/m het kraambed bij ons onder controle. Er komt geen gynaecoloog aan te pas, je beslist zelf waar en hoe je wilt bevallen en wij begeleiden jullie ook bij je bevalling. (A-indicatie)

-Tijdens de zwangerschap of bevalling is er een indicatie gekomen, waarvoor wij vragen aan de gynaecoloog om eens mee te kijken. Je kunt dan teruggestuurd worden naar ons, omdat er geen redenen zijn om in het ziekenhuis onder controle te blijven en te bevallen. (B-indicatie)

-Het is ook mogelijk, dat de gynaecoloog je wel terug verwijst naar ons, maar dat je het advies krijgt om met ons op de klinische verloskamers te gaan bevallen (D-indicatie of plaatsindicatie). Soms is dat vooraf ook al bekend, als je bijvoorbeeld bij je eerste bevalling ruim bloedverlies hebt gehad.

-En soms nemen ze de zorg over na het consult of is dat al eerder bekend. Bijvoorbeeld als je eerder een keizersnede hebt gehad, wordt je standaard bij 36 wkn in je volgende zwangerschap overgenomen. (C-indicatie)

We verwijzen je altijd naar je ziekenhuis van keuze (Breda of Tilburg). We denken wel dat het goed is om op de hoogte te zijn van de voor- en nadelen van ieder ziekenhuis. Dus bij de verwijzing zullen we hier altijd nog iets over zeggen.

Belangrijke aandachtspunten hierbij zijn:

 

  • als je overgenomen wordt tijdens je bevalling, moet je dan van kamer verhuizen?
  • als je een ruggenprik nodig hebt tijdens de bevalling, wordt hij dan gewoon op de verloskamer ingebracht?
  • als je kindje opgenomen wordt voor de kinderartsen, kunnen je partner en jij dan altijd bij de kleine blijven? (family centered care)

Als je verwezen bent naar een ziekenhuis en daar de verdere controles plaatsvinden, kun je altijd nog een beroep op ons doen. Je mag ons altijd bellen om eens te overleggen, als je je verhaal kwijt wilt, of als je ons nodig hebt tijdens je bevalling. We kunnen dan wel niets doen, we gaan ons niet met het beleid van het ziekenhuis bemoeien, maar kunnen je mogelijk wel ondersteunen bij het opvangen van je weeën of een bekend gezicht voor je zijn. Dit kunnen we alleen niet altijd garanderen, want er kan mogelijk nog een cliënt van ons aan het bevallen zijn of iemand die onze zorg op dat moment nodig heeft. En de verantwoordelijkheid voor jou ligt op dat moment al bij de gynaecoloog.