Medische bevalling

bevallen

Beladvies

plaats

plan

benodigd

strippen

inleiden

mediche

pijn

 

Little-child-baby-toddler-sitting

Medische bevallingen

Er bestaan verschillende soorten medische bevallingen, die hieronder beschreven worden.

Met je verloskundige in het ziekenhuis

Als er tijdens een vorige bevalling complicaties zijn opgetreden en er een herhalingsrisico aanwezig is, noemen wij dit een medium risk situatie of een zogenaamde plaatsindicatie. Dat kan bijvoorbeeld zijn omdat je bij een vorige bevalling veel bloedverlies hebt gehad of dat de placenta onder narcose verwijderd moest worden. Dit beleid wordt natuurlijk met jullie besproken tijdens de eerste controle.

Overdracht tijdens de zwangerschap

Indien er complicaties optreden tijdens de zwangerschap en je hiervoor specialistische zorg nodig hebt, dragen wij de zorg over aan de gynaecoloog. In deze situatie vindt de bevalling altijd plaats in het ziekenhuis, op medische indicatie. Meestal begeleidt een klinische verloskundige of een arts-assistent de bevalling onder leiding van de gynaecoloog. Afhankelijk van hoe lang je bevalling vermoedelijk nog gaat duren, blijven we bij je of gaan we weer weg. We bieden altijd wel aan dat we gebeld mogen worden als je kindje geboren gaat worden, zodat we erbij kunnen zijn. Als jullie ontslagen worden door de gynaecoloog en naar huis mogen of in het kraamhotel verblijven, nemen wij de zorg weer over van de gynaecoloog.

Begeleiding door het ziekenhuis

Sommige vrouwen moeten, om medische redenen, vanaf het begin van de zwangerschap gecontroleerd worden in het ziekenhuis. In deze situaties vind de bevalling ook plaats in het ziekenhuis onder leiding van de gynaecoloog. Tijdens de kraamperiode begeleiden wij het kraambed als jullie naar huis mogen of naar het kraamhotel gaan.
In deze situaties is het mogelijk en wenselijk om ons persoonlijk tijdens de zwangerschap te leren kennen, maak gerust een afspraak.